dinsdag 8 februari 2011

In de nesten gewerkt...

Verspreiding van de naam Post in 2007 Met een achternaam als de mijne (Post) is het niet gemakkelijk om uit te maken of iemand met diezelfde achternaam gerelateerd is. Er waren er altijd al zxf3 veel en het aantal Posten in Nederland is nog steeds gigantisch.

Tijdens het opstellen van de voor de hand liggende kwartierstaat tot het einde van de zeventiende eeuw, ontdekte ik dat niet alle naamgenoten in Nederland aantoonbaar familie van me zijn. Ik wist natuurlijk wel dat er behalve opa en een handvol ooms, tantes, neven en nichten nog meer mensen zijn die ook Post heten, en mijn vader had me er indertijd al op gewezen dat de gebroeders Post die in onze woonplaats een marktkraamverhuurbedrijf hadden geen ooms van me waren. En noch de beroemde wielrenner Peter, noch de niet minder beroemde architect Pieter, noch de oorlogshelden Johannes en Marinus waren familie van ons, zei hij, maar dat kon ik als kind al niet geloven.

Nieuwsgierig geworden, voegde ik - om te beginnen - aan mijn Aldfaerbestand voor het gemak dus 'even' alle Schiedamse Posten toe. Schiedam is immers de stad waar mijn directe voorouders vandaan komen. Een fors aantal van die Posten bleek uit Vlaardingen en Maassluis afkomstig te zijn. De Maassluisse Posten waren op hun beurt soms weer afkomstig uit Urk, de Vlaardingse en de helft van de Schiedamse uit Friesland, maar even vaak stamden ze van een heel oude Westlandse voorvader af. Geen van die mensen bleek directe familie van me te zijn. Ook van enige onderlinge verwantschap tussen de verschillende groepen oorspronkelijke Westlanders, Urkers en Friezen was ogenschijnlijk geen sprake.

In een bepaalde periode zochten de Urkse vissers - waarschijnlijk om economische redenen - blijkbaar hun heil in andere Nederlandse kustplaatsen. Ook in Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zeeland woonden en wonen verwante takken van deze vissersgemeenschap. Het is mij nog niet duidelijk of de Friezen ooit naar Urk trokken of andersom, maar een verwantschap is wel waarschijnlijk omdat veel Urkers Friese voornamen dragen. Ik moet toegeven dat dit geen hard bewijs is.

Een deel van de Overijsselse, Drentse en Groningse Posten is aantoonbaar afkomstig van seizoensarbeiders uit het Nederlands-Duitse grensgebied.

Ook is er een "nest" Posten in Tiel en omgeving aangetroffen en eentje in het Gooi. De laatsten stammen waarschijnlijk af van de Westlandse tak. De Westlanders zijn ook al eeuwen geleden de Noordzee overgestoken naar Engeland en van daaruit naar de Verenigde Staten van Amerika. Zoek dat maar eens uit...

Beneden de grote rivieren zijn de Posten zo dun gezaaid dat het onwaarschijnlijk is dat er daar ooit een zelfstandige Postfamilie ontstaan zou zijn. Pas in de achttiende en negentiende eeuw woonden er - meestal tijdelijk - niet meer dan een handjevol. De meesten waren in dienst van een of ander rondtrekkend leger waarmee ze zich, al dan niet met hun gezin, moesten verplaatsen.

Ook schippers, een beroep dat natuurlijk nauw verbonden is met dat van de vissers, vestigden zich in allerlei kustplaatsen, van Zeeuws Vlaanderen tot het noorden van Groningen. De zeeschippers kwamen ook in de kustplaatsen terecht, de binnenvaartschippers overal waar water was. Ziehier mijn probleem.

In die nesten heb ik me nu dus gewerkt. Wat ik daarmee hoop te bereiken of aan te tonen? Verwantschap tussen de verschillende locaties zou al mooi zijn. Ooit hoop ik ook nog de betekenis en oorsprong van mijn ogenschijnlijk simpele familienaam te vinden. Zelfs de medewerkers van het Meertensinstituut zijn daar namelijk niet erg zeker van.

Stuk voor stuk waren de Nederlandse Posten op een enkeling na (zie boven) bescheiden, hardwerkende sloebers die met hun grote gezinnen in krappe huisjes woonden. Toch heeft mijn speurtocht nog een bescheiden overwinninkje opgeleverd. Een heel, heel verre bloedverwant heeft met de hakken over de sloot Wikipedia gehaald: Reinier, een twintigste-eeuwse historicus uit Kloosterburen. We zijn in de elfde graad verwant. Sjonge. Toch nog een soort beroemdheid in de familie.

Aantal personen in mijn bestand: 83.781

Aantal Posten in mijn bestand: 8.814

Geen opmerkingen:

Een reactie posten