zondag 20 juni 2010

Ik kan het wel

Concentreren is een van de eigenschappen waarmee Onze Lieve Heer het niet heeft behaagd mij rijk van te voorzien. Ook het schrijven van goed lopende zinnen behoort dus niet tot mijn talenten. Mijn gedachten gaan veel sneller dan mijn vingers kunnen typen, met deze schrijfsels als gevolg.

Voor een goed onderbouwd stamboomonderzoek is ook veel concentratie nodig, dat heb ik nu wel gemerkt. Na ruim vijf jaar dagelijks aanrommelen in de vorm van naar alle mogelijke kanten uitschietend domweg verzamelen van aan elkaar verwante personen, tot in het absurde toe, ben ik nu eindelijk begonnen met het - min of meer - systematisch invoeren van alle op het internet vindbare personen die dezelfde achternaam hebben als ik.

Gemeentearchief Vlaardingen Mijn bronnen zijn voornamelijk Genlias en een aantal regionale en gemeentelijke, dus controleerbare, bronnen, waarbij echter de moeilijkheid is dat die bronnen bijna nooit andere relaties dan die tussen ouder en kind aangeven, en dan nog heel summier. Een heel goede uitzonderingen is het gemeenteachief van Vlaardingen (en Maassluis), waar je elke vermelde persoon kunt aanklikken en vervolgens een lijstje krijgt van zowel ouders als kinderen van die persoon. Dan ben je dus al een generatie verder. Helaas is mijn enige directe band met deze gemeente dat zowel mijn vader als ik daar geboren zijn; zowel mijn moeder, haar voorouders en die van mijn vader komen uit Schiedam.

Schiedam heeft ook een prima georganiseerd archief, petje af voor de mensen die daar ruim 100.000 geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten + bijlagen hebben gescand xe9n online gezet, vergezeld van een uitstekende en snel werkende zoekfunctie. Al die scans zijn gratis beschikbaar gesteld en van 100% goede kwaliteit. Zonder de diensten van die gemeente zou ik zeker niet zo ver zijn gekomen met mijn onderzoek. Een groot voordeel van het kunnen bekijken en/of downloaden van de scans is dat je altijd kunt zien wie de getuigen waren, en meestal ook wat hun relatie tot de in de akte genoemde persoon is, hun beroepen en hun leeftijden. Zo is het wel heel simpel om verbanden te leggen.

Het uitzoeken van mijn directe voorouders was dus in eerste instantie een fluitje van een cent, maar toch bleven er twijfels en 'losse eindjes', zoals elke genealoog die steeds weer tegenkomt.

Een persoon met mijn achternaam, die zijn kinderen dezelfde voornamen gaf als die van mijn oudooms, die in hetzelfde provinciestadje geboren is als mijn oudovergrootvader en ook nog eens in diezelfde periode, maar die zich gevestigd heeft op de grens van Groningen en Drenthe, is die man nou familie van mij of niet? Dat wil ik nog steeds uitzoeken. En wie was die geheimzinnige getuige met onze achternaam die getuige was bij de doop van het eerste in Nederland gedoopte kind van mijn voorvader en waarover verder helemaal geen gegevens te vinden zijn? Daarom ben ik eindelijk begonnen met het systematisch invoeren van alle Posten die ik maar kan vinden, in een wanhopige poging verbanden te vinden.

Over hoe ik dit heb aangepakt en wat mijn vorderingen zijn, daarover later meer.

Aantal entry's: 76.471

Aantal met mijn achternaam: 6.945

Geen opmerkingen:

Een reactie posten