donderdag 11 februari 2010

Achternaam

Mijn achternaam - en dus die van heel wat van mijn voorouders - is zo algemeen dat de kans dat iemand die dezelfde naam heeft, familie van je is, heel klein is. De naam lijkt op een aantal plaatsen in Europa tegelijk te zijn ontstaan en is in de loop van de eeuwen onveranderd gebleven. Zeldzaam, zoiets.

Ik vind het intrigerend. Eens begon ik, tijdens mijn onderzoek, te kijken of een lokale familie met mijn naam wellicht toch verwant zou zijn. Het spoor van die familie leidde naar een Westlandse zandboer uit de vijftiende eeuw. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik de gegevens over die tak kant en klaar op het internet vond.

Mijn eigen voorouders met deze naam komen uit Westfalen. Ik vond een generatie of twee, drie in een schilderachtig dorpje, maar het oudste spoor daar is van een zeventiende-eeuwse wever, die naast het uitoefenen van zijn vak ook nog een stukje land bewerkte om zo over wat extra inkomen te kunnen beschikken.

Zijn zoon, Joseph, werkte in de plaatselijke jeneverstokerij en hielp zijn vader bij het bewerken van het land. Hij moet degene geweest zijn die wist van de jeneverindustrie in Holland en dat daar wel werk te vinden zou zijn. De leefomstandigheden waren in het Westfaalse plaatsje in die tijd slecht. Een van Josephs acht kinderen, eveneens een Joseph, heeft dan ook op een dag de stoute schoenen aangetrokken en is met zijn vrouw naar Schiedam getrokken. Daar werkte hij aanvankelijk als los werkman en later als smid. Op 12 november 1792 werd hij officieel, voor de duur van zes maanden, in de stad toegelaten. Een ander kind van Joseph I, Grietje, trouwde met een man uit Groningen en stichtte daar een gezin. Via Genlias is vrij goed te volgen welke nazaten ze kreeg. Van de andere kinderen verder geen spoor.

Joseph II en zijn vrouw kregen elf kinderen, die allemaal in Schiedam geboren zijn. Voor de doop van de oudste dochter, Anna, trad haar vaders broer Nicolaas op als getuige, maar ook over deze man heb ik tot nu toe verder niets meer kunnen vinden.

Toch denk ik dat wellicht meer van Joseph I's kinderen naar Nederland zijn gekomen. Om te zien of ik gelijk had heb ik heel wat digitale archieven geraadpleegd, tot nu toe zonder succes. Ook in stambomen die al gepubliceerd zijn, kan ik alleen de familie van Grietje terugvinden.

Nu heb ik het plan opgevat om een inventarisatie te maken van ALLE personen met deze achternaam. Ik weet het, het is ambitieus, maar ook erg leuk. Ook al vind ik geen verband met mijn eigen familie, elke persoon met mijn naam is welkom in mijn bestand. Rijp en groen, al dan niet familie van me, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, maakt niet uit.

Aantal entry's: 68500

Aantal met mijn achternaam: 5446

Geen opmerkingen:

Een reactie posten